page background

Polityka prywatności

Polityka prywatności  serwisu www.semoni.pl

 1. Administratorem danych jest Semoni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, e-mail: hello@semoni.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000808945, której akta rejestrowe
  prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10000 zł (opłacony w całości), NIP 894-314-69-45.
 2. Użytkownik Internetu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje
  mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celu prezentacji klientom, dla których Semoni Sp. z o.o. realizuje usługi w postaci monitoringu określonych przez klientów słów kluczowych zamieszczanych w Internecie.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nick w portalu społecznościowym lub forum internetowym, na którym zostały przez Użytkownika Internetu użyte słowa kluczowe określone przez klientów, dla których usługi
  świadczy Semoni Sp. z o.o.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika Internetu jest art. 6 ust. 1 lit.f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Semoni Sp. z o.o. jest dostarczanie swoim klientom informacji o komentarzach i postach
  zamieszczanych przez Użytkowników Internetu z użyciem określonych przez klientów słów kluczowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. Klienci Semoni Sp. z o.o., dla których firma świadczy usługi w postaci monitoringu informacji zamieszczanych w Internecie z użyciem określonych przez klientów słów kluczowych,
  2. Podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla Semoni Sp. z o.o.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług przez Semoni Sp. z o.o. na rzecz klientów, dla których Semoni Sp. z o.o. prowadzi monitoring informacji zamieszczanych w Internecie z użyciem słów kluczowych określonych
  przez klientów lub do czasu wyrażenia przez Użytkownika Internetu zasadnego sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Przetwarzane dane osobowe pochodzą z publicznie dostępnych stron i forów internetowych oraz portali społecznościowych, na których Użytkownik Internetu opublikował informacje zawierające określone przez klientów Semoni Sp. z o.o.
  słowa kluczowe.