page background
projekty eu

Semoni Sp. z o.o. realizuje projekt: „Opracowanie oprogramowania do monitoringu Internetu i mediów społecznościowych z semantyczną analizą sentymentu oraz tagowaniem semantycznym” w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego udostępnianego klientom w postaci narzędzia online służącego do monitoringu publicznych zasobów internetu oraz mediów społecznościowych z funkcjami: zaawansowanej analizy semantycznej sentymentu oraz tagowania semantycznego.

Projekt realizowany w okresie: 23.10.2019 – 30.11.2020
Wartość projektu: 1 000 000 PLN
Wysokość dofinansowanie ze środków europejskich: 800 000 PLN